In blok 4 van de Vreedzame school staat het omgaan met gevoelens centraal. De leerlingen praten over het gevoel ‘blijdschap’, ‘verdriet’, ‘angst’ en ‘boosheid’. Tijdens de eerste les vertellen de leerlingen hoe zij zich vandaag voelen. Ze bedenken waar zij blij, verdrietig, boos of woedend over kunnen worden. Souhail is vandaag woedend omdat hij vroeg […]

Read More

In groep 1 werken wij aan het thema ziek zijn. We spelen in de doktershoek en maken medicijnen in het laboratorium. Ook kwam de berendokter langs en mochten de kinderen de beer beter maken.   

Read More

De voorleesdagen zijn weer voorbij. Afgelopen week hebben we in en buiten de klas veel tijd en aandacht besteed aan het voorlezen. Vorige week mochten groep 4 en 5 in het Leespaleis genieten van ‘het boek zonder tekeningen’ dat aan ons voorgelezen werd. Op vrijdagochtend kreeg iedere klas bezoek van een andere juf of meester […]

Read More

Schoolkeuzemarkt groep 8 Op dinsdag 17 januari wordt in Pier 80 in Delfshaven een schoolkeuzemarkt gehouden. Diverse middelbare scholen zijn daar aanwezig en geven informatie over hun school en de open dagen. Groep 8 gaat hier dinsdagochtend van 10.30-11.15 uur bezoeken wij de schoolkeuzemarkt. Alle ouders zijn ook welkom om mee te gaan. We vertrekken […]

Read More

We zijn al begonnen met de lessen van natuur- en techniek. In de eigen groep doet de ene helft van de kinderen van groep 6 t/m 8 proefjes met het thema ‘lucht’, de andere helft leert ‘programmeren’. Dit doen we met een ‘Bee-bot’ en een ‘Pro-bot’. We leren met de proefjes wat ‘luchtdruk’ is en wat […]

Read More

Het nieuwe schooljaar is alweer 4 weken onderweg. Er is veel nieuw in groep 4. Zo leren de kinderen naast rekenen, spelling en taal nu ook hoe ze in een schrift moeten schrijven. Naast de ‘gewone’ vakken in de klas hebben we natuurlijk ook weer gym en muziek. Vanuit de vreedzame school werken we met […]

Read More