Al jong laten
ontdekken

Grote ouder-
betrokkenheid

Interactief
Engels leren

Uniek door
Muziek

Persoonlijke
aandacht

Ruimte voor
plezier

21e eeuwse
vaardigheden

Lekker-Fit!
school

Vreedzame
school

CBS Mozaïek heeft naast het aanbod op alle vakken, extra techniek, muziek en Engels van groep 0 tot en met 8. Onze vakdocenten bieden een aanbod gebaseerd op leerlijnen die leiden tot ontwikkeling van talent en die aanleiding geven om goed uit te stromen naar het Voortgezet Onderwijs.

De leerlingen krijgen les in jaargroepen, zij zitten dus bij hun leeftijdgenootjes in de groep. Dit vinden we belangrijk daarom is zitten blijven bij ons iets wat we alleen doen als het niet anders kan.

Op onze christelijke school willen we alle kinderen welkom heten en zoeken we iedere dag naar datgene wat ons bindt, met respect voor ieders eigenheid.