We zijn al begonnen met de lessen van natuur- en techniek. In de eigen groep doet de ene helft van de kinderen van groep 6 t/m 8 proefjes met het thema ‘lucht’, de andere helft leert ‘programmeren’. Dit doen we met een ‘Bee-bot’ en een ‘Pro-bot’.

We leren met de proefjes wat ‘luchtdruk’ is en wat ‘de wet van Archimedes’ inhoudt. Ook komen de eigenschappen van lucht naar voren.

Met het programmeren leren we wat programmeren inhoudt, welke apparaten thuis geprogrammeerd zijn en welke opdrachten we zelf aan een robot kunnen meegeven. Uiteindelijk gaan we dit ook vertalen naar een computeropdracht: Wij stellen de computer in, die uiteindelijk de robot aanstuurt.

Comments are closed.