Skip to content

Ondersteuning in het primair onderwijs

Auris geeft begeleiding in het primair onderwijs aan leerlingen die doof of slechthorend zijn of een taalontwikkelingsstoornis hebben. De begeleiding is voor de leerling en de leraar. Voor deze ambulante dienstverlening start, is er soms eerst een Consultatie & advies geweest vanuit Auris.

Ambulante Dienstverlening tot 12 jaar

Blijkt er na een Consultatie & advies dat er meer ondersteuning nodig is? Dan vraagt de school dit aan bij een Auris Aanmeldpunt. De Commissie van Onderzoek (CvO) onderzoekt dan of de leerling in aanmerking komt voor een ondersteuningsarrangement in het regulier onderwijs of een onderwijsarrangement op een school van Auris.

Hoe werkt het?

Voldoet een kind aan de richtlijn toelaatbaarheid voor begeleiding vanuit Auris? Dan krijgt het kind een onderwijsarrangement toegewezen. Bij een ondersteuningsarrangement blijft het kind op de reguliere basisschool. Zo kan het kind de lessen gewoon blijven volgen en krijgen de leraar en leerling extra ondersteuning vanuit Auris. bijvoorbeeld in de vorm van voorbereidende begeleiding op lezen en taal.

Co-teaching

De begeleiding kan ook plaatsvinden in de vorm van co-teaching. De medewerker van Auris werkt dan samen met de leerkracht van de reguliere school in de klas. Hij of zij traint de leerkracht in hoe deze het beste kan omgaan met de beperking van een leerling.

Samen verantwoordelijk

Vooraf worden afspraken gemaakt over hoe de ondersteuning er uit komt te zien. Deze afspraken maakt Auris met de school, de leerling en de ouders. Deze worden vastgelegd in een ondersteuningsdocument (OD). Elk jaar wordt de voortgang van de leerling geëvalueerd en wordt gekeken of er nog begeleiding nodig is vanuit Auris.

Back To Top