Skip to content

Lekker Fit!

CBS Mozaïek is een Lekker Fit school. Wij zijn in 2014 als school de samenwerking aangegaan met Sport en Recreatie gemeente Rotterdam en het project Lekker Fit!

Het project Lekker Fit is gebaseerd op 10 pijlers.

  1. Extra bewegingsonderwijs tijdens en na schooltijd.
  2. De komst van de ‘gymleraar nieuwe stijl’
  3. Lespakket Lekker Fit!
  4. Sportlessen als opstap naar de sportvereniging
  5. Sportverenigingen terug in de wijken
  6. Monitoring
  7. Onderzoek
  8. Inzet van de schooldiëtist
  9. Voeding en gezonde keuzes
  10. Oudervoorlichting

Wat houdt het precies in?

De kinderen van groep 3 tot en met 8 hebben drie beweegmomenten per week. Groep 1 en 2 hebben 2 beweegmomenten per week, één moment in de week wordt door de gymleerkracht gegeven, één moment die door de eigen leerkracht wordt gegeven. De groepen 3 tot en met 8 krijgen drie keer per week gym, behalve groep 4 en 5. Die hebben als derde beweegmoment zwemmen. De gymlessen van groep 3 tot en met 8 worden gegeven door de gymleraar nieuwe stijl. De kinderen kunnen na schooltijd extra sporten door mee te doen aan naschoolse activiteiten en sporttoernooien.

Jaarlijks worden de kinderen twee keer getest op hun conditie en worden ze één keer per jaar gemeten en gewogen door de voedingscoach. Onze voedingscoach is Btisam el Gharmati.

Lekker Fit! trakteren

Jarig? Dat wordt natuurlijk op school gevierd. Op onze school mag de jarige Lekker Fit! Trakteren. Dat betekent: één is genoeg en klein is oké! We vinden het een uitdaging als de kinderen een leuke, lekkere, maar niet te grote en ook een gezonde traktatie kunnen uitdelen. Heeft het kind een Lekker Fit! traktatie, dan wordt er een foto van gemaakt en komt het in de nieuwsbrief te staan.

Klik op onderstaande link voor leuke traktatie ideeën.

http://rotterdamlekkerfit.nl/doelgroepen/lekker-fit-basisonderwijs/lekker-fit-traktaties

Fruit eten

Om gezonde voeding extra te stimuleren, eten alle kinderen tijdens de kleine pauze om 10.00 uur een stuk fruit.

Water drinken

Alle kinderen van CBS Mozaïek mogen water drinken. In elke klas worden hierover afspraken gemaakt.
Tijdens de gymles mogen de kinderen een bidon met water meenemen.

Tijd Dinsdag Donderdag
08.30 – 09.15 uur Groep 7 Groep 4
09.15 – 10.00 uur Groep 6 Groep 3
10.00 – 10.45 uur Groep 8 Groep 5
10.45 – 11.30 uur Groep 4 groep 7
13.15 – 14.00 uur Groep 3 Groep 6
14.00 – 14.45 uur Groep 4 Groep 8

Groep 1 en 2 gymmen op maandagmiddag -en donderdagochtend.

Juf Meron

Meester Ivan

Back To Top