Al jong laten
ontdekken

Grote ouder-
betrokkenheid

Interactief
leren

Uniek door
Muziek

Persoonlijke
aandacht

21e eeuwse
vaardigheden

Lekker-Fit!
school

Vreedzame
school

U kunt erop vertrouwen dat de school zorgvuldig met uw belangen omgaat. Toch kan het voorkomen dat u tijdens contacten met de school niet helemaal tevreden bent over de gang van zaken. In dat geval is het belangrijk dit direct aan de juiste persoon binnen de school bekend te maken.

Indien u klachten heeft over een leerkracht van de school, probeert u eerst de klacht op te lossen met de betreffende leerkracht. Lukt dit niet, dan neemt u contact op met de directeur van de school. Heeft u andere klachten over de school dan neemt u eerst contact op met de directeur van de school. Indien u in vertrouwen wilt spreken over een klacht, kunt u contact opnemen met de (van de directie niet afhankelijke) contactpersoon van de school. Deze gaat met u na of het probleem nog door een gesprek kan worden opgelost.

De naam van de schoolcontactpersoon is Sandra Vermeij.
U kunt haar bereiken via het telefoonnummer van de school

Indien u daarna vindt dat de school uw klacht niet serieus neemt, of niet goed oplost, kunt u contact opnemen met het bestuur van de stichting, vertegenwoordigd door de Heer Schouten staf onderwijs en kwaliteit van de stichting. Hij is te bereiken via 010‐4125101.

Als u vindt dat hij de klacht niet goed oplost, kunt u contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon van de stichting, mevr. Ria Kruidenier. Haar telefoonnummer en e‐mailadres kunt u verkrijgen via het secretariaat van de stichting, 010‐4125101.

Wanneer uw klacht niet naar tevredenheid is behandeld, kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de landelijke klachtencommissie :

Landelijke Klachtencommissie GCBO
Postbus 82324
2508 EH DEN HAAG.

 

In het kort:

Stap 1: u probeert de klacht op school op te lossen met de leerkracht of de directie

Stap 2: u schakelt de contactpersoon van de school in

Stap 3: u dient uw klacht in bij het bestuur van de stichting

Stap 4: u dient uw klacht in bij de externe vertrouwenspersoon van de stichting

Stap 5: u dient uw klacht in bij de landelijke klachtencommissie.

Een exemplaar van de klachtenregeling, met toelichting en huishoudelijk reglement, is voor u op school ter inzage beschikbaar.