Al jong laten
ontdekken

Grote ouder-
betrokkenheid

Interactief
Engels leren

Uniek door
Muziek

Persoonlijke
aandacht

Ruimte voor
plezier

21e eeuwse
vaardigheden

Lekker-Fit!
school

Vreedzame
school

Onze missie:

CBS Mozaïek biedt vanuit een christelijke levensovertuiging onderwijs op maat voor elke leerling, waarbij de onderwijsbehoefte van het kind en de kerndoelen (de door de overheid vastgelegde kennis die een kind aan het einde van de basisschool moet hebben) onze uitgangspunten zijn.

Onze Visie:

 

Met de diversiteit van alle vormen en kleuren, zoeken we gezamenlijk naar wat ons samenbindt. Vanuit onze identiteit zorgen wij ervoor dat iedereen welkom is op onze school. Een positieve grondhouding zorgt voor respect en zo kunnen we altijd naar elkaar luisteren en van elkaar leren. Als Mozaïek willen we een onderwijskundig en educatief kunstwerk zijn in de wijk. Wij zijn een vreedzame school. Dit betekent dat onze leerlingen zich gehoord en gezien voelen, en dat ze een stem krijgen. We leren de leerlingen samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. De leerlingen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en staan open voor verschillen tussen mensen. Gezamenlijk creëren we een veilige sociale omgeving waar optimaal geleerd kan worden. 

Visie jonge kind:

 

Download onze visie jonge kind