Al jong laten
ontdekken

Grote ouder-
betrokkenheid

Interactief
Engels leren

Uniek door
Muziek

Persoonlijke
aandacht

Ruimte voor
plezier

21e eeuwse
vaardigheden

Lekker-Fit!
school

Vreedzame
school

Onze missie:

CBS Mozaïek biedt vanuit een christelijke levensovertuiging onderwijs op maat voor elke leerling, waarbij de onderwijsbehoefte van het kind en de kerndoelen (de door de overheid vastgelegde kennis die een kind aan het einde van de basisschool moet hebben) onze uitgangspunten zijn.

Onze Visie:

In ons onderwijs hebben wij hoge verwachtingen en zorgen wij voor een veilige, moderne en creatieve leeromgeving. Hierin krijgen onze leerlingen, binnen een duidelijk kader, de ruime om zich optimaal te ontwikkelen, zodat zij goed voorbereid zijn op de toekomst.

Als team zijn wij kritisch op onszelf en naar elkaar. Wij werken aan gezamenlijke doelen en blijven onszelf ontwikkelen. Hierdoor sluiten wij aan bij de onderwijsbehoeften van onze leerlingen.

In onze communicatie zijn wij eerlijk, open en duidelijk. Wij nemen democratisch beslissingen. Door samen te werken worden wij sterker, voelen wij ons verbonden en maken wij plezier.

Visie jonge kind:

 

Download onze visie jonge kind