Al jong laten
ontdekken

Grote ouder-
betrokkenheid

Interactief
leren

Uniek door
Muziek

Persoonlijke
aandacht

21e eeuwse
vaardigheden

Lekker-Fit!
school

Vreedzame
school

Het is mogelijk dat kinderen logopedische hulp op school krijgen. De leerkracht meldt de leerling aan, in samenspraak met de ouders en de intern begeleider. De logopediste voert de screening uit en zal, altijd in overleg en met toestemming van de huisarts en zorgverzekering, overgaan tot behandeling. De peuters van peuterschool Mozaïek worden ook in deze zorg meegenomen.