Skip to content

Alle leerlingen van groep 1 tot en met 4 krijgen één keer per week een techniekles aangeboden. De groepen 5 tot en met 8 krijgen dit in cycluslessen aangeboden. In deze lessen is er aandacht voor oude technieken zoals timmeren, solderen en banden plakken maar ook voor moderne techniek zoals programmeren.  Wij hebben een goede samenwerking met het Scheepvaart en Transport College,  zodat wij goed kunnen aansluiten op het voortgezet onderwijs. De Technieklessen vinden plaats in een aparte ruimte, ons technieklokaal. Wij zoeken ook verbinding met naschools aanbod en zullen onze leerlingen hier op attenderen.

Back To Top