Skip to content

Jaarlijks zijn er tienduizenden kinderen en volwassenen slachtoffer van mishandeling en verwaarlozing. CBS Mozaïek maakt melding van signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling  wordt door ons bepaald welke stappen daarbij gezet worden. Het gaat erom dat huiselijk geweld op tijd wordt gesignaleerd en dat er iets gedaan wordt met de signalen.

Back To Top