Al jong laten
ontdekken

Grote ouder-
betrokkenheid

Interactief
leren

Uniek door
Muziek

Persoonlijke
aandacht

21e eeuwse
vaardigheden

Lekker-Fit!
school

Vreedzame
school

Jaarlijks zijn er tienduizenden kinderen en volwassenen slachtoffer van mishandeling en verwaarlozing. CBS Mozaïek maakt melding van signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling  wordt door ons bepaald welke stappen daarbij gezet worden. Het gaat erom dat huiselijk geweld op tijd wordt gesignaleerd en dat er iets gedaan wordt met de signalen.