Skip to content

Inspectiebezoek 10-10-2023

Op dinsdag 10 oktober is de inspectie langs geweest. Ze heeft gekeken naar de overgang van de peutergroep naar de kleutergroep. Ze heeft een gesprek gehad met ouders uit groep 1 en 2. Ze is in beide groepen geweest en ze heeft een gesprek gehad met de kleuterleerkrachten, internbegeleider en de directie. Aan het einde van de dag heeft ze haar bevindingen aan ons teruggegeven. Een groter compliment konden we niet krijgen.

Namens de inspectie: “Wat zijn wij positief verrast. Afstemming peuteropvang en basisschool daarin zijn jullie een voorbeeld voor anderen. We hebben aangegeven dat voor corona dingen nog beter waren georganiseerd, de inspecteur dacht: nog beter? en dit ziet er al goed uit. Jullie hebben passie voor deze doelgroep.

We zijn trots op onze leerlingen, ouders en team!!!

Back To Top