Al jong laten
ontdekken

Grote ouder-
betrokkenheid

Interactief
leren

Uniek door
Muziek

Persoonlijke
aandacht

21e eeuwse
vaardigheden

Lekker-Fit!
school

Vreedzame
school

2016 – 2017

Dit schooljaar staan de volgende onderwerpen centraal.:

  • Engels wordt aangeboden in alle groepen, in de groepen 5 -8 door middel van een methode.
  • Techniek, vanaf de 0 groepen wordt techniek aangeboden.
  • Ontwikkelingsgericht Onderwijs in de peuter- en kleutergroepen
  • Invoering van een woordenschat programma (Logo 3000) in de groepen 0 tot en met 3